Позицията на Гражданска инициатива за обществен и релсов. Мотиви против и аргументи за Видин – Медковец

Позицията на Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт по повод изявленията и отговорите на г-н Ивайло Московски относно...

Из българското законодателство през изминалата седмица (9-13 ноември)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите...