КОЙ е позволил договор за концесия в защитена територия по две директиви от Натура 2000

В Куртово Конаре се провежда „Куртово Конаре Фест“/фестивалът на чушката и домата/. Селото е известно като исторически важно място за...

Из българското законодателство през изминалата седмица (9-13 ноември)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите...