Европейската комисия признава ключовата роля на Натура 2000 за подпомагането на застрашените местообитания и видове

Над 120 000 европейски граждани вече подкрепиха запазването и развитието на Натура 2000: http://wwf.bg/keepnature Брюксел – Тази седмица Европейската комисия...