ПП „Глас народен“ настоява за радикална преработка на проекта за еврофондове „Хоризонт 2020“

Темата на първата от поредица тематични пресконференции на ПП „Глас народен” е „Българската наука през последната година. Предложенията и решенията на ПП „Глас народен”. В тази пресконференция участваха четирима партийни експерти – гл. ас. Д-р Христо Лафчиев от Ядрения институт на БАН, гл. ас. Д-р Христо Павлов от НМА, лингвистът Николай Николов и историкът Неделин Бояджиев.

Зелени ИТ: Ползи и изгода

Зелените ИТ са произведени по начин, по който въздействието на производството върху околната среда е възможно най-малък. Това обхваща всичко от намаленото на употребяваните опасни химикали до производството на енерго-ефективни устройства, пакетирани в опаковки от рециклирани материали. Регулациите на ЕС изискват от производителите да спазват установени правила и нормативи, които ограничават използването на токсични субстанции, като олово и живак, в техните продукти. За разлика в Америка няма такива забрани.