ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА УЧАСТИЕ с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив, 2017

Краен срок: 15 МАЙ 2017

Фондация „Отворени изкуства“ обявява ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА УЧАСТИЕ с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив, 2017 (15, 16 и 17 септември). Фонд „Специални проекти“ е финансова платформа и механизъм за подкрепа на артистичното съдържание част от програмата на Нощ/Пловдив. Фондът се финансира от съорганизаторите на фестивала, които вземат участие и в оценката на проектните предложения. През 2012 г. за първи път се обособява „Фонд Музеи“, като тогава на конкурсен принцип един кандидат музей печели единична финансова подкрепа за реализация на проект за Нощ/Пловдив, 2012 г. От 2013 г. Фонд „Специални проекти“ е отворен за широк кръг участници в програмата. Платформата финансира максимум до 50% от общия бюджет на конкретен проект, като артистичното съдържание трябва да бъде подготвено и представено специално за фестивала. От 2017 г. максималният праг за финансова подкрепа на проект е до 2000 лв. Към фонда нямат право да кандидатстват обекти и организации с изявена търговска дейност (барове, клубове, магазини, книжарници и др.).

НАЧИНИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. „Формуляр №1“ – формулярът дава възможност на кандидатите да участват за финансова подкрепа максимум до 50% от общия бюджет на проекта си по Фонд „Специални проекти“ на Нощ/Пловдив, 2017. Максималната сума отпусната по фонда за конкретен проект е до 2000 лв.

2. „Формуляр №2“ – формулярът не предвижда финансова подкрепа за подадените проектни предложения. Формулярът е създаден за кандидати с изявена търговска дейност (клубове, барове, заведения, магазини, книжарници и др.) или такива, които не желаят финансова помощ от организаторите. Двата формуляра могат да бъдат свалени от страницата на фестивала www.night.bg меню „Отворена сесия“.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Източник:

Share Button

Comments

comments

,